Jak napisać zakończenie pracy licencjackiej i magisterskiej

Jak napisać zakończenie pracy licencjackiej i magisterskiej?

  • prace24h

Po napisaniu głównej części pracy dyplomowej nadszedł czas na napisanie zakończenia. Zakończenie pracy licencjackiej i magisterskiej jest zwieńczeniem twojej akademickiej podróży. Jest to czas na refleksję nad wszystkim, czego się nauczyłeś i na pokazanie swojego mistrzostwa w danym temacie. Koniec pracy dyplomowej to także czas na wykazanie się umiejętnością przekazania informacji o swoich badaniach w sposób jasny i zwięzły.

Czym jest zakończenie pracy licencjackiej i magisterskiej?

Zakończenie pracy licencjackiej lub magisterskiej to ostatnia część pracy, w której podsumowujesz swoje wyniki i przedstawiasz ostateczny wniosek. Ta część powinna być stosunkowo krótka, ale ważne jest, żebyś upewnił się, że poruszasz w niej wszystkie najważniejsze kwestie, które chcesz przedstawić. Ogólnie rzecz biorąc, będziesz chciał powtórzyć swoją tezę i główne punkty, a następnie omówić konsekwencje swojej pracy. Możesz też krótko omówić ewentualne przyszłe prace, które można by wykonać w tej dziedzinie. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, ile stron powinno mieć zakończenie pracy licencjackiej lub magisterskiej, ponieważ zależy to od wielu czynników, takich jak długość całego dokumentu, temat, który omawiasz i styl pisania, którego używasz. Istnieją jednak pewne ogólne wskazówki, których możesz przestrzegać, aby upewnić się, że twoje zakończenie jest dobrze napisane. Po pierwsze, należy pamiętać, że zakończenie jest ostatnią szansą na wywarcie silnego wrażenia na czytelniku, dlatego warto zadbać o to, by było dobrze zorganizowane i zwięzłe. Dobrą zasadą jest, aby konkluzja stanowiła około 10% całkowitej długości pracy dyplomowej. Pisząc zakończenie, pamiętaj o tym, by powtórzyć swoją tezę w taki sposób, by odzwierciedlała ona argumentację, którą przedstawiłeś w całej pracy. W ten sposób przypomnisz czytelnikowi główne punkty swojej argumentacji i pozostawisz w nim silne wrażenie co do całości pracy. Dobrym pomysłem jest również zakończenie konkluzji wezwaniem do działania lub propozycją przyszłych badań. W ten sposób pokażesz czytelnikowi, że przemyślałeś implikacje swoich badań i że jesteś zainteresowany dalszym zgłębianiem tematu w przyszłości.

Zasady pisania zakończenia pracy licencjackiej i magisterskiej

W zakończeniu pracy licencjackiej lub magisterskiej powinieneś przedstawić podsumowanie swoich wyników i omówić ich implikacje. Powinieneś także zastanowić się nad samym procesem badawczym i nad tym, jak pomógł ci on w zrozumieniu tematu. Wniosek powinien być zwięzły, dobrze napisany i mieć przejrzystą strukturę. Zakończenie pracy licencjackiej i magisterskiej powinno być również spójne z pozostałą częścią pracy dyplomowej. Pisząc zakończenie, powinieneś najpierw krótko podsumować główne punkty swojego wywodu.

Oto kilka wskazówek, jak napisać zakończenie pracy licencjackie i magisterskiej:

  1. Zastanów się nad swoją podróżą. Koniec pracy dyplomowej to czas na refleksję nad swoją podróżą naukową. Czego się nauczyłeś? Jakie wyzwania napotkałeś po drodze? Co udało Ci się osiągnąć?
  2. Podsumuj swoje badania. Jakie były Twoje pytania badawcze? Jakich metod użyłeś, żeby na nie odpowiedzieć?
  3. Przekaż swoje wnioski. Zaprezentuj czytelnikom wyniki swoich badań. Pamiętaj, by wyjaśnić swoje wnioski w sposób jasny i zwięzły.
  4. Omów implikację swoich wyników. Co Twoje wyniki oznaczają dla twojej dziedziny nauki? Jak przyczyniają się do zrozumienia tematu? Jakie są implikacje dla przyszłych badań? Dla całego świata?
  5. Przedstaw zalecenia. Sformułuj zalecenia oparte na wynikach badań. Co powinno być zrobione inaczej w Twojej dziedzinie nauki? Co wyniosłeś z tego doświadczenia? Jakie wyzwania napotkałeś? Co następnym razem zrobiłbyś inaczej?

Powyższe wskazówki pomogą Ci podsumować Twoją pracę dyplomową i dostarczą wskazówek dla przyszłych badań.

Schemat pisania zakończenia pracy licencjackiej i magisterskiej

Twoja praca dyplomowa jest zwieńczeniem twojej podróży przez szkołę wyższą. Teraz czeka Cię najważniejsze zadanie pisarskie w życiu: zakończenie pracy licencjackiej lub magisterskiej. Zakończenie jest ostatnią okazją do przedstawienia argumentów przemawiających za ważnością twoich badań i wykazania znaczenia Twoich wyników. Istnieje kilka wskazówek, którymi można się kierować pisząc zakończenie pracy licencjackiej lub magisterskiej. Po pierwsze, ważne jest, aby podsumować główne punkty swoich badań i wyników. Powinieneś także powtórzyć swoją tezę i omówić wszelkie aspekty wynikające z przeprowadzonych badań. Dzięki temu przypomnisz czytelnikowi o znaczeniu swojej pracy i jej wkładzie w dziedzinę. Po drugie, powinieneś zastanowić się nad wnioskami z badań własnych i ich znaczeniem dla przyszłych badań. Jakie pytania pozostają bez odpowiedzi? W jakim kierunku mogłyby pójść przyszłe badania? Na koniec powinieneś przedstawić krótkie podsumowanie, w którym zawrzesz wszystko razem i podkreślisz znaczenie swojej pracy. W tej części nie powinieneś wprowadzać żadnych nowych pomysłów ani dowodów. Zamiast tego powinieneś skupić się na wyciągnięciu wniosków z przedstawionych wcześniej badań. Pamiętaj, jeśli zastosujesz się do tych wskazówek, będziesz na dobrej drodze do napisania mocnego zakończenia pracy licencjackiej lub magisterskiej, które powinno być zwięzłe i na temat.

Pisząc zakończenie pracy licencjackiej lub magisterskiej, powinieneś dążyć do tego, aby:

  • podsumować swoje główne wnioski,
  • przedstawić swój ogólny werdykt na temat swojego tematu
  • powtórz swoją tezę,
  • omów implikacje swoich badań.

Zakończenie pracy licencjackiej i magisterskiej jest niejako podsumowaniem całej Twojej akademickiej nauki. To idealny moment i miejsce, aby pokazać czego przez ten czas się nauczyłeś. Wiedza jaką zgromadziłeś i wyniki badań jakie udało się zrealizować musza być przedstawione w sposób jasny i zrozumiały dla ogółu. Wszystkie powyższe wskazówki pomogą ci prawidłowo napisać zakończenie pracy licencjackiej i magisterskiej i zakończyć podróż akademicką z dyplomem w ręce.