Jak napisać wstęp do pracy licencjackiej i magisterskiej

Jak napisać wstęp do pracy licencjackiej i magisterskiej?

 • prace24h

Wstęp do pracy licencjackiej i magisterskiej jest pierwszą rzeczą, którą widzi czytelnik czytający twoją pracę. Powinien więc przyciągnąć jego uwagę i przekonać go do czytania dalej. Powinien być jasny, zwięzły i łatwy do odczytania. Dlatego też ważne jest, aby wstęp do pracy dyplomowej był dobrze napisany. Podpowiemy Ci jak napisać wstęp do pracy licencjackiej i magisterskiej, na co zwrócić uwagę i jakie elementy powinien zawierać dobrze napisany wstęp do pracy licencjackiej i magisterskiej.

Jak napisać wstęp do pracy licencjackiej i magisterskiej?

Praca licencjacka i magisterska to długi tekst oparty na własnych badaniach, pisane na zakończenie studiów licencjackich, albo magisterskich. Pisanie pracy licencjackiej i magisterskiej może być trudnym zadaniem, ale jeśli podzielisz ją na mniejsze etapy, stanie się ono o wiele bardziej wykonalne. Dobrym początkiem jest poproszenie promotora o radę i wskazówki dotyczące konkretnej pracy dyplomowej. Wstęp powinien przedstawiać sens twoich badań i dać czytelnikowi ogólny zarys tego, o czym jest twoja praca. Powinien też wyjaśniać, dlaczego podejmujesz się tego badania i co chcesz osiągnąć.

Dobry wstęp do pracy licencjackiej i magisterskiej powinien:

 • przedstawić sens dla Twoich badań,
 • wyjaśnić, o czym są Twoje badania,
 • wyjaśnić, dlaczego podejmujesz się tego badania,
 • przedstawić ogólny zarys swojej pracy licencjackiej, magisterskiej,
 • przedstawić pytanie badawcze lub hipotezę,
 • zarysowywać strukturę swojej pracy dyplomowej,
 • przedstawić przegląd głównych argumentów lub wniosków z każdego rozdziału.

Twój wstęp powinien być zwięzły i konkretny. Nie powinien być zbyt długi – zazwyczaj wystarczy kilka stron. Nie powinien zawierać żadnych zbędnych informacji, ani odbiegać od głównego tematu. Wstęp do pracy licencjackiej i magisterskiej powinien być skonstruowany w taki sposób, aby przedstawiał główne punkty twojej argumentacji lub główne etapy przeprowadzonych przez Ciebie badań.

Dobry wstęp do pracy licencjackiej i magisterskiej zawiera zazwyczaj następujące elementy:

 • Tło badań – może to być kontekst, historia lub tło problemu lub pytania badawczego.
 • Stwierdzenie problemu lub pytania badawczego – powinno być jasne i zwięzłe.
 • Cele i zadania – powinny zawierać informacje o tym, co chcesz osiągnąć dzięki swoim badaniom.
 • Przegląd literatury – powinien zawierać przegląd głównych teorii, modeli i idei związanych z Twoimi badaniami.
 • Metodologia – powinna wyjaśniać, jak zamierzasz przeprowadzić swoje badania.
 • Wniosek – powinien zawierać podsumowanie głównych punktów wstępu.

Zasady pisania wstępu do pracy licencjackiej i magisterskiej

Najważniejszą rzeczą podczas pisania wstępu do pracy licencjackiej lub magisterskiej jest upewnienie się, że jest on jasny, zwięzły i na temat. Powinien być również wciągający i przyciągać uwagę czytelnika. Oto kilka wskazówek, jak napisać skuteczny wstęp do pracy licencjackiej i magisterskiej:

 • Twoje wprowadzenie powinno zaczynać się od mocnego punktu, który przyciągnie uwagę czytelnika i sprawi, że będzie chciał czytać dalej. Może to być mocna statystyka, ciekawa historia lub pytanie dające do myślenia.
 • Podaj kilka informacji ogólnych. Powinieneś podać kilka informacji na temat tematu swojej pracy. Pomoże to czytelnikowi zrozumieć kontekst twojej pracy i dlaczego jest ona ważna.
 • Podaj swoją tezę. Po informacjach ogólnych powinieneś jasno przedstawić swoją tezę. Jest to główny argument twojego wypracowania, więc upewnij się, że jest on zwięzły i łatwy do zrozumienia.
 • Zarysuj główne punkty swojej pracy licencjackiej lub magisterskiej. Po sformułowaniu tezy powinieneś krótko przedstawić główne punkty swojej pracy dyplomowej. Dzięki temu czytelnik będzie wiedział, czego może się spodziewać i łatwiej będzie mu śledzić Twoją argumentację.
 • Zakończenie. Wstęp powinien kończyć się konkluzją, która podsumowuje twój wywód i pozostawia czytelnikowi coś do przemyślenia.

Co musi zawierać wstęp do pracy licencjackiej i magisterskiej?

Twoja praca licencjacka i magisterska jest najważniejszą częścią kończącą i podsumowującą pewien etap edukacji. Jest zapisem twoich badań i podstawą pracy. Wstęp do pracy licencjackiej i magisterskiej powinien:

 • wyjaśniać znaczenie tematu i twoje podejście do niego;
 • zawierać przegląd literatury na dany temat i Twoje pytanie badawcze;
 • zawierać także hipotezę lub hipotezy badawcze.

We wstępie do pracy licencjackiej, albo magisterskiej należy również wyjaśnić strukturę pracy. W przypadku wstępu do pracy licencjackiej będzie to zazwyczaj krótkie omówienie każdego rozdziału. W przypadku wstępu do pracy magisterskiej powinieneś podać bardziej szczegółowy opis struktury pracy. Wstęp powinien kończyć się określeniem metod badawczych. W przypadku pracy licencjackiej będzie to zazwyczaj krótki opis tego, jak przeprowadziłeś swoje badania. W przypadku pracy magisterskiej powinieneś przedstawić bardziej szczegółowy opis swoich metod badawczych. Ważne jest, aby wstęp do pracy licencjackiej i magisterskiej był dobrze napisany i dobrze zorganizowany. Powinien być jasny i zwięzły. Powinien być również perswazyjny, przekonujący czytelnika, że warto przeczytać Twoją pracę.

Zatem, wstęp do pracy licencjackiej i magisterskiej powinien zawierać przegląd głównych punktów twojej pracy i uzasadnienie twoich badań. Powinien również wyjaśniać, dlaczego zdecydowałeś się na podjęcie tego tematu i w jaki sposób Twoje badania przyczynią się do rozwoju istniejącej wiedzy. Wstęp do pracy dyplomowej powinien stanowić około 10% całkowitej długości pracy. Zależy to od długości pracy dyplomowej i charakteru badań. Wstęp powinien być napisany w jasnym i zwięzłym stylu. Powinien być pozbawiony żargonu i języka technicznego oraz unikać stosowania skrótów.